Retro

[ps2id id='elegant' target=''/]

Linia RETRO

Kolekcja pięknych, dostojnych drzwi wykonanych na wzór drzwi dworów i rezydencji. Drzwi linii Retro odznaczają się wykończonymi w tradycyjny sposób płycinami oraz nową w ofercie Dewro, frezowaną listwą wykończeniowa. Uzupełnieniem skrzydeł tej linii są dedykowane dla nich ościeżnice regulowane Retro i Retro Plus, jak również nowy wzór gzymsu ozdobnego.

D 901

D 902

D 903

D 904

D 905

D 906

D 907

D 908

D 909